ОП Ид.No
1388
Обект на поръчката
23.01.2020 12:20:34
Доставка
Предмет на поръчката
23.01.2020 12:20:34
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, по Обособена позиция № 4: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Ред за провеждане
23.01.2020 12:20:34
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
23.01.2020 12:20:34
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
23.01.2020 12:20:34
53-00-620 от 23.01.2020
Покана до Ронос ООД, Роел-98 ООД и Кооперация Панда
23.01.2020 14:53:02
0.14 MB
Документация
23.01.2020 12:20:34
 
23.01.2020 12:20:34
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
23.01.2020 12:20:34
Към 00210-2018-0014
Към Рамково споразумение № СПОР – 7 от 18.04.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, по Обособена позиция № 4: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Срок за получаване на офертите
23.01.2020 12:20:34
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.02.2020 16:10:26
53-00-1294 от 12.02.2020
На 17.02.2020 г. от 14:00 часа в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
23.01.2020 12:20:34
 
04.03.2020 16:16:57
0.18 MB
Решение за класиране
04.03.2020 16:16:57
25 от 02.03.2020
04.03.2020 16:16:57
2.85 MB
 
Договор No.Д-49/05.05.2020
Обособена позиция
14.05.2020 10:39:06
1
Предмет на договора
14.05.2020 10:39:06
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, по Обособена позиция № 4: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Договор тип
14.05.2020 10:39:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.05.2020 10:39:06
Д-49 от 05.05.2020
976471/11.05.2020 г.
14.05.2020 10:39:06
0.23 MB
14.05.2020 10:39:06
0.09 MB
14.05.2020 10:39:06
0.06 MB
Стойност на договора
14.05.2020 10:39:06
BGN, 19 066.62, 20.00, 22 879.94
Изпълнител
14.05.2020 10:39:06
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.07.2021 15:00:05
24-00-1449 от 14.07.2021
1016797/14.07.2021г.