ОП Ид.No
1391
Обект на поръчката
11.02.2020 09:20:49
Услуга
Предмет на поръчката
11.02.2020 09:20:49
„Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кърджали“
Ред за провеждане
11.02.2020 09:20:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.02.2020 09:20:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.02.2020 09:20:49
Решение-1 от 07.02.2020
Решение
11.02.2020 09:20:49
2 MB
Обявление/Публична покана
11.02.2020 09:20:49
Обявление от 07.02.2020
Обявление
11.02.2020 09:20:49
3.37 MB
Документация
11.02.2020 09:20:49
Документация и образци
11.02.2020 09:20:49
0.1 MB
11.02.2020 09:20:49
0.09 MB
26.02.2020 10:21:08
0.09 MB
Решение за прекратяване
27.02.2020 15:10:16
 
Решение за прекратяване
Разяснения по документация за участие
11.02.2020 09:20:49
разяснения по чл.33, ал.2 ЗОП
17.02.2020 11:04:15
0.96 MB
Номер на преписка в АОП
11.02.2020 09:20:49
00044-2020-0006