ОП Ид.No
1392
Обект на поръчката
27.04.2020 11:33:47
Услуга
Предмет на поръчката
27.04.2020 11:33:47
„Осигуряване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
27.04.2020 11:33:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.04.2020 11:33:47
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.04.2020 11:33:47
46 от 23.04.2020
973687/23.04.2020 г.
27.04.2020 11:33:47
0.35 MB
Обявление/Публична покана
27.04.2020 11:33:47
от 23.04.2020
973694/23.04.2020 г.
27.04.2020 11:33:47
0.45 MB
Документация
27.04.2020 11:33:47
 
28.04.2020 10:05:56
0.37 MB
Номер на преписка в АОП
27.04.2020 11:33:47
00044-2020-0023
Срок за получаване на офертите
27.04.2020 11:33:47
04.06.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.04.2020 11:33:47
 
16.06.2020 13:56:14
4.25 MB
16.06.2020 13:56:14
11.28 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.07.2020 11:29:34
53-00-6856 от 22.07.2020
На 30.07.2020 г. от 09:15 часа в зала 702 в ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците.
23.07.2020 11:29:34
0.03 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.08.2020 17:02:24
 
03.08.2020 17:02:24
1.47 MB
03.08.2020 17:02:24
0.28 MB
03.08.2020 17:02:24
0.28 MB
Решение за класиране
03.08.2020 17:02:24
100 от 03.08.2020
03.08.2020 17:02:24
0.08 MB
 
Договор No.Д-106/15.09.2020
Обособена позиция
28.09.2020 11:14:09
1
Предмет на договора
28.09.2020 11:14:09
„Осигуряване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
28.09.2020 11:14:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.09.2020 11:14:09
Д-106 от 15.09.2020
994967/24.09.2020 г.
28.09.2020 11:14:09
0.88 MB
28.09.2020 11:14:09
0.1 MB
28.09.2020 11:14:09
0.12 MB
Стойност на договора
28.09.2020 11:14:09
BGN, 603 540.00, 20.00, 724 248.00
Срок за изпълнение
28.09.2020 11:14:09
 
36 месеца
Изпълнител
28.09.2020 11:14:09
САЛАМАНДЪР - АСО ООД
Промени в условията на договора
19.10.2023 10:28:19