ОП Ид.No
1395
Обект на поръчката
04.05.2020 10:37:24
Услуга
Предмет на поръчката
04.05.2020 10:37:24
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 8 (осем) обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 10+650 и при км 11+720; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 12+830; Обект 3: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 13+360;
2 Обособена позиция № 2: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-307 Угърчин – Микре в участъка от км 36+200 до км 37+400;
3 Обособена позиция № 3: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ „Тракия“ в участъка от км 342 до км 348; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-73 о. п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – (Карнобат – Бургас) в участъка от км 75+700 до км 76+200;
4 Обособена позиция № 4: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“ в участъка от км 7+950 до км 8+000; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“ в участъка от км 8+013 до км 8+133; Обект 3: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“ в участъка от км 9+250 до км 9+376;
5 Обособена позиция № 5: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-11 „(о. п. Видин – Димово) – Симеоново – Ботево – Арчар – граница Монтана“ в участъка от км 10+380 до км 10+420; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-141 „Кула – Грамада – Срацимирово - (о. п. Видин – Димово) в участъка от км 1+360 до км 1+400;
6 Обособена позиция № 6: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5/Е-85 „Габрово – Шипка – Казанлък“ при км 160+779; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5/Е-85 „Габрово – Шипка – Казанлък“ при км 160+867; Обект 3: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5/Е-85 „Габрово – Шипка – Казанлък“ при км 164+150;
7 Обособена позиция № 7: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6072 „Граница Ловеч – Кръвеник – Стоките – Батошево – (Горна Росица – Гъбене), в района на с. Селище, при км 11+672; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга - Гъбене“ в участъка от км 13+125 до км 13+177; Обект 3: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга - Гъбене“ в участъка от км 13+463 до км 13+493; Обект 4: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга - Гъбене“ в участъка от км 13+930 до км 13+970;
8 Обособена позиция № 8: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-8 „Пловдив – Харманли – Свиленград“ при км 376+590“
Ред за провеждане
04.05.2020 10:37:24
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.05.2020 10:37:24
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.05.2020 10:37:24
53 от 30.04.2020
975230/30.04.2020
04.05.2020 10:37:24
0.21 MB
Обявление/Публична покана
04.05.2020 10:37:24
от 30.04.2020
975233//30.04.2020
04.05.2020 10:37:24
0.32 MB
Документация
04.05.2020 10:37:24
 
Разяснения по документация за участие
04.05.2020 10:37:24
 
28.05.2020 16:13:12
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
04.05.2020 10:37:24
00044-2020-0024
Срок за получаване на офертите
04.05.2020 10:37:24
08.06.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
04.05.2020 10:37:24
 
03.08.2020 16:52:22
1.73 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
29.06.2021 10:36:02
53-00-6322 от 29.06.2021
На 02.07.2021г. от 10:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Решение за прекратяване
11.07.2023 13:43:41