ОП Ид.No
1401
Обект на поръчката
09.06.2020 10:28:29
Услуга
Предмет на поръчката
09.06.2020 10:28:29
„Поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища в Република България“
Ред за провеждане
09.06.2020 10:28:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.06.2020 10:28:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.06.2020 10:28:29
67 от 06.06.2020
981048/06.06.2020 г.
09.06.2020 10:28:29
0.19 MB
Обявление/Публична покана
09.06.2020 10:28:29
от 06.06.2020
981049 /06.06.2020 г.
09.06.2020 10:28:29
0.19 MB
Документация
09.06.2020 10:28:29
 
10.06.2020 10:06:11
0.37 MB
10.06.2020 10:06:11
0.13 MB
10.06.2020 10:06:11
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
09.06.2020 10:28:29
00044-2020-0034
Срок за получаване на офертите
09.06.2020 10:28:29
20.07.2020 17:30
Решение за прекратяване
14.04.2021 15:32:06
48 от 14.04.2021