ОП Ид.No
1404
Обект на поръчката
06.03.2020 13:58:00
Услуга
Предмет на поръчката
06.03.2020 13:58:00
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Габрово”, за период от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс.
Източник на финансиране
06.03.2020 13:58:00
 
бюджет на АПИ
Ред за провеждане
06.03.2020 13:58:00
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.03.2020 13:58:00
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.03.2020 13:58:00
решение -1 от 06.03.2020
11.03.2020 11:39:39
13.15 MB
Обявление/Публична покана
06.03.2020 13:58:00
Решение-1 от 06.03.2020
11.03.2020 11:39:39
13.73 MB
Документация
06.03.2020 13:58:00
 
11.03.2020 13:56:57
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
06.03.2020 13:58:00
00044-2020-0012
Срок за получаване на офертите
06.03.2020 13:58:00
13.04.2020 13:58
16:30 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.03.2020 13:58:00
 
Съобщение отваряне ценови оферти
 
Договор No.РД-37-2/21.08.2020
Обособена позиция
25.08.2020 10:08:22
1
Предмет на договора
25.08.2020 10:08:22
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Габрово”, за период от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс.
Договор тип
25.08.2020 10:08:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
25.08.2020 10:08:22
11.61 MB
Договор
25.08.2020 10:08:22
РД-37-2 от 21.08.2020
Стойност на договора
25.08.2020 10:08:22
BGN, 30 000.00, 20.00, 36 000.00
Срок за изпълнение
25.08.2020 10:08:22
 
24 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс
Изпълнител
25.08.2020 10:08:22
203988747, ЕЛИТ-ОЙЛ СОФИЯ ООД, гр.Ямбол