ОП Ид.No
1407
Обект на поръчката
12.06.2020 16:56:37
Услуга
Предмет на поръчката
12.06.2020 16:56:37
Извършване на консултантски услуги / строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик
Ред за провеждане
12.06.2020 16:56:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.06.2020 16:56:37
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.06.2020 16:56:37
3 от 09.06.2020
12.06.2020 16:56:37
2.81 MB
Обявление/Публична покана
12.06.2020 16:56:37
от 09.06.2020
12.06.2020 16:56:37
5.53 MB
Документация
12.06.2020 16:56:37
 
Номер на преписка в АОП
12.06.2020 16:56:37
00044-2020-0039
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.06.2020 16:56:37
Протокол № 1 от 17.07.2020
03.09.2020 08:39:16
0.53 MB
26.11.2020 16:04:32
0.88 MB
26.11.2020 16:04:32
0.13 MB
26.11.2020 16:04:32
0.25 MB
26.11.2020 16:04:32
0.07 MB
 
Договор No.РД-36-1/23.12.2019
Обособена позиция
19.01.2021 08:50:40
1
Предмет на договора
19.01.2021 08:50:40
Извършване на консултантски услуги / строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик
Договор тип
19.01.2021 08:50:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.01.2021 08:50:40
РД-36-1 от 23.12.2019
Стойност на договора
19.01.2021 08:50:40
BGN, 40 150.00, 20.00, 48 180.00
Изпълнител
19.01.2021 08:50:40
200775103, План Инвест Пловдив ЕООД