ОП Ид.No
1408
Обект на поръчката
19.03.2020 12:33:53
Доставка
Предмет на поръчката
19.03.2020 12:33:53
Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 6 "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура".
Ред за провеждане
19.03.2020 12:33:53
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
19.03.2020 12:33:53
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
19.03.2020 12:33:53
53-00-2569 от 19.03.2020
Покана до Роел-98 ООД, Кооперация Панда и АТС България ООД
19.03.2020 12:33:53
0.18 MB
Документация
19.03.2020 12:33:53
 
Номер на преписка в АОП
19.03.2020 12:33:53
Към 00210-2018-0014
Към Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г. с предмет Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 6 "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура".
Срок за получаване на офертите
19.03.2020 12:33:53
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.04.2020 11:26:27
53-00-3211 от 08.04.2020
На 13.04.2020 г. от 14:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
19.03.2020 12:33:53
 
27.04.2020 11:08:24
6.28 MB
Решение за определяне на изпълнител
27.04.2020 11:08:24
49 от 27.04.2020
 
Договор No.Д-72/30.07.2020
Обособена позиция
03.08.2020 11:05:07
1
Предмет на договора
03.08.2020 11:05:07
Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 6 "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура".
Договор тип
03.08.2020 11:05:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.08.2020 11:05:07
Д-72 от 30.07.2020
989545/31.07.2020 г.
03.08.2020 11:05:07
0.23 MB
03.08.2020 11:05:07
0.03 MB
03.08.2020 11:05:07
0.33 MB
Стойност на договора
03.08.2020 11:05:07
BGN, 37 149.70, 20.00, 44 579.64
Изпълнител
03.08.2020 11:05:07
АТС България ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.07.2021 14:59:39
24-00-1452 от 14.07.2021
1016798/14.07.2021г.