ОП Ид.No
1410
Обект на поръчката
18.05.2020 10:45:43
Услуга
Предмет на поръчката
18.05.2020 10:45:43
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“
Ред за провеждане
18.05.2020 10:45:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.05.2020 10:45:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.05.2020 10:45:43
57 от 15.05.2020
977524/15.05.2020 г.
18.05.2020 10:45:43
0.22 MB
Обявление/Публична покана
18.05.2020 10:45:43
от 15.05.2020
977529/15.05.2020 г.
18.05.2020 10:45:43
0.5 MB
Документация
18.05.2020 10:45:43
 
Разяснения по документация за участие
18.05.2020 10:45:43
 
25.06.2020 17:44:41
0.24 MB
Номер на преписка в АОП
18.05.2020 10:45:43
00044-2020-0028
Срок за получаване на офертите
18.05.2020 10:45:43
02.07.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.05.2020 10:45:43
 
17.07.2020 10:33:44
9.31 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.08.2020 13:50:05
53-00-7646 от 10.08.2020
На 13.08.2020 г. от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.09.2020 13:20:52
 
16.09.2020 13:20:52
2.8 MB
16.09.2020 13:20:52
3.65 MB
16.09.2020 13:20:52
24.8 MB
16.09.2020 13:20:52
11.45 MB
Решение за определяне на изпълнител
16.09.2020 13:20:52
122 от 16.09.2020
 
Договор No.РД-36-15/29.10.2020
Обособена позиция
02.11.2020 11:48:46
1
Предмет на договора
02.11.2020 11:48:46
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“
Договор тип
02.11.2020 11:48:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.11.2020 11:48:46
РД-36-15 от 29.10.2020
998549/29.10.2020 г.
02.11.2020 11:48:46
11.28 MB
02.11.2020 11:48:46
2.83 MB
02.11.2020 11:48:46
0.87 MB
Стойност на договора
02.11.2020 11:48:46
BGN, 589 210.00, 20.00, 707 052.00
Срок за изпълнение
02.11.2020 11:48:46
 
840 дни
Изпълнител
02.11.2020 11:48:46
177456680, ДЗЗД ЕС ТИ СВОГЕ КОНСУЛТ (Строл 1000 АД и Три Ес ЕООД)