ОП Ид.No
1411
Обект на поръчката
07.05.2020 10:43:24
Услуга
Предмет на поръчката
07.05.2020 10:43:24
„ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЗАЩИТЕНА КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА, ВКЛЮЧВАЩА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА, ВКЛЮЧВАЩА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ“
Ред за провеждане
07.05.2020 10:43:24
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.05.2020 10:43:24
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.05.2020 10:43:24
55 от 04.05.2020
975592/04.05.2020 г.
07.05.2020 10:43:24
0.18 MB
Обявление/Публична покана
07.05.2020 10:43:24
от 04.05.2020
975593/04.05.2020 г.
07.05.2020 10:43:24
0.24 MB
Документация
07.05.2020 10:43:24
 
Номер на преписка в АОП
07.05.2020 10:43:24
00044-2020-0025
Срок за получаване на офертите
07.05.2020 10:43:24
08.06.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.05.2020 10:43:24
 
02.07.2020 09:45:04
0.25 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.07.2020 15:43:56
53-00-6783 от 20.07.2020
На 23.07.2020 г. от 16:00 часа в зала № 701 в ЦА на АПИ ще се проведе открито заседания, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.08.2020 16:33:45
 
04.08.2020 16:33:45
0.2 MB
04.08.2020 16:33:45
0.11 MB
04.08.2020 16:33:45
0.19 MB
04.08.2020 16:33:45
0.18 MB
Решение за определяне на изпълнител
04.08.2020 16:33:45
101 от 04.08.2020
 
Договор No.Д-94/08.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:33:24
1
Предмет на договора
21.09.2020 10:33:24
„ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА, ВКЛЮЧВАЩА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ;
Договор тип
21.09.2020 10:33:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:33:24
Д-94 от 08.09.2020
994572/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:33:24
0.67 MB
21.09.2020 10:33:24
0.08 MB
21.09.2020 10:33:24
0.08 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:33:24
BGN, 3 222 000.00, 20.00, 3 866 400.00
Изпълнител
21.09.2020 10:33:24
131468980, А1 България ЕАД
Промени в условията на договора
11.10.2023 11:57:49