ОП Ид.No
1412
Обект на поръчката
17.03.2020 16:12:36
Услуга
Предмет на поръчката
17.03.2020 16:12:36
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"
Ред за провеждане
17.03.2020 16:12:36
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
17.03.2020 16:12:36
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
17.03.2020 16:12:36
53-00-2494 от 17.03.2020
Покана до ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ ЕР – ПОСОКА“ ДЗЗД, ХОРНИТ“ ООД, АЕРОТУР ММ“ ООД, „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД
17.03.2020 16:12:36
0.17 MB
Документация
17.03.2020 16:12:36
 
Номер на преписка в АОП
17.03.2020 16:12:36
Към 00210-2018-0005
Към Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г., с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина
Срок за получаване на офертите
17.03.2020 16:12:36
 
Поръчката се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Решение за прекратяване
27.04.2020 11:58:37
48 от 24.04.2020