ОП Ид.No
1413
Обект на поръчката
18.05.2020 10:39:39
Услуга
Предмет на поръчката
18.05.2020 10:39:39
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 16 (шестнадесет) обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Обект 1: Трайно укрепване на активизирал се свлачищно - срутищен процес, засягащ републикански път II-86 “Соколовци – Смолян – Средногорци“ при км 109+450 на територията на ОПУ-Смолян“ с идентификационен № SML 31.11572-03.
10 Обособена позиция № 10: Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220 с идентификационен № VTR 04.10447.35.
11 Обособена позиция № 11: Обект 1: Укрепване на свлачища при с. Горни Цибър на републикански път ІІ - 11 „Лом -Козлодуй” от км 70+222 до км 72+083 с идентификационни № MON 11.16639.94, № MON 11.16639.94.02 и № MON 11.16639.94.03.
12 Обособена позиция № 12: Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 74+880 до км 75+000 с идентификационен № VRC 31.54020.01.04; Обект 2: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 75+775 до км 75+910, дясно с идентификационен № VRC 31.54020.01.01.
13 Обособена позиция № 13: Обект 1: Укрепване на свлачище на път III-6224 „(Четирци - Църварица) - Ветрен – Раково – Горно Раково – Ново село – Слокощица – (Слокощица - Богослов) при км 42+480 с идентификационен № KNL 29.04796-03.
14 Обособена позиция № 14: Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 8+420 с идентификационен № SFO 18.87391-02; Обект 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 9+200 с идентификационен № SFO 18.87391-01; Обект 3: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 13+820 с идентификационен № SFO 18.87391-03; Обект 4: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 16+200 с идентификационен № SFO 18.87391-04.
15 Обособена позиция № 15: Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 19+992, гр. Неделино, местност „Баряков Дол“ с идентификационен № SML 18.51319-04; Обект 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 9+000, гр. Неделино с идентификационен № SML 18.51319-08.
16 Обособена позиция № 16: Обект 1: Свлачищни деформации в участък от път II-11 „(о.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар – Лом“ от км 9+990 до км 10+425 с идентификационни № VID 09.05832.01.02, № VID 16.00672.01.02 и № VID 16.00672.01.01.
2 Обособена позиция № 2: Обект 1: Укрепване и обезопасяване на скатовете при подходите и порталите на тунела при км 150+870 на републикански път I-5 „Габрово – Шипка“; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път ІІІ-5006 „Габрово – Стоманеците – Зелено дърво – Узана“ в участъка при км 7+060; Обект 3: Укрепване на свлачище в близост до път III-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“ в участъка при км 12+982, с. Дебел дял, на 800 м по шосето за Габрово с идентификационен № GAB 05.20225.01
3 Обособена позиция № 3: Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път II-48 „Омуртаг – Котел“ при км 24+600 с идентификационен № SLV 11.72480-03;
4 Обособена позиция № 4: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път I - 6 „Кюстендил – Перник“ при км 76+250; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-63 „Перник – Брезник“ в участъка от км 7+000 до км 7+620.
5 Обособена позиция № 5: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-189 „СОП – Банкя“ в участъка от км 2+000 до км 2+200; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 18+700, дясно; Обект 3: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 22+900, ляво; Обект 4: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+250, ляво; Обект 5: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+370, ляво; Обект 6: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+500, ляво; Обект 7: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 24+250, ляво.
6 Обособена позиция № 6: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 19+100; Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 21+300.
7 Обособена позиция № 7: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-4003 „(Микре – о.п. Севлиево) – Прелом – (Ловеч - Севлиево)“ в участъка при км 2+250; Обект 2: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-3505 „Стефаново – Дебнево – Велчево“ от км 25+686 до км 25+734, дясно.
8 Обособена позиция № 8: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-407 „Стражица – П. Тръмбеш“ в участъка от км 59+540 до км 59+900, ляво/дясно.
9 Обособена позиция № 9: Обект 1: Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица - Ботевград) - Правешка лакавица - Калугерово - Своде - (Роман - Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен № VRC 32.77493.01.
Ред за провеждане
18.05.2020 10:39:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.05.2020 10:39:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.05.2020 10:39:39
56 от 14.05.2020
977180/14.05.2020 г.
18.05.2020 10:39:39
0.21 MB
Обявление/Публична покана
18.05.2020 10:39:39
от 14.05.2020
977185/14.05.2020 г.
18.05.2020 10:39:39
2.22 MB
Документация
18.05.2020 10:39:39
 
Разяснения по документация за участие
18.05.2020 10:39:39
 
18.06.2020 16:31:21
0.39 MB
Номер на преписка в АОП
18.05.2020 10:39:39
00044-2020-0027
Срок за получаване на офертите
18.05.2020 10:39:39
25.06.2020 17:30
Решение за прекратяване
13.07.2020 11:16:33
90 от 09.07.2020
988867/24.07.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.05.2020 10:39:39
 
26.08.2020 16:01:08
0.56 MB
26.08.2020 16:01:08
1.51 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.12.2020 16:14:51
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.07.2021 14:30:02
53-00-6466 от 01.07.2021
На 06.07.2021г. от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Решение за прекратяване на обособена позиция
17.12.2020 16:14:51
165 от 17.12.2020