ОП Ид.No
1414
Обект на поръчката
26.05.2020 10:51:36
Услуга
Предмет на поръчката
26.05.2020 10:51:36
„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“
Ред за провеждане
26.05.2020 10:51:36
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.05.2020 10:51:36
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.05.2020 10:51:36
61 от 22.05.2020
978719/22.05.2020 г.
26.05.2020 10:51:36
0.22 MB
Обявление/Публична покана
26.05.2020 10:51:36
от 22.05.2020
978721/22.05.2020 г.
26.05.2020 10:51:36
0.21 MB
Документация
26.05.2020 10:51:36
 
Номер на преписка в АОП
26.05.2020 10:51:36
00044-2020-0029
Срок за получаване на офертите
26.05.2020 10:51:36
29.06.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.05.2020 10:51:36
 
02.07.2020 12:27:35
0.4 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.07.2020 16:57:21
53-00-6758 от 17.07.2020
На 22.07.2020 г. от 10:00 часа в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците.
17.07.2020 16:57:21
0.02 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2020 15:58:45
 
24.07.2020 15:58:45
2.37 MB
24.07.2020 15:58:45
0.18 MB
24.07.2020 15:58:45
0.23 MB
Решение за определяне на изпълнител
24.07.2020 15:58:45
95 от 24.07.2020
 
Договор No.РД-36-11/08.10.2020
Предмет на договора
14.10.2020 10:30:20
„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“
Договор тип
14.10.2020 10:30:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.10.2020 10:30:20
РД-36-11 от 08.10.2020
996675/12.10.2020 г.
14.10.2020 10:30:20
1.43 MB
14.10.2020 10:30:20
0.24 MB
14.10.2020 10:30:20
0.06 MB
Стойност на договора
14.10.2020 10:30:20
BGN, 561 000.00, 20.00, 673 200.00
Изпълнител
14.10.2020 10:30:20
177446728, Обединение Бургас 2020 (Пътконсулт 200 ЕООД, Ен Ар Консулт ЕООД и Три Ес ЕООД)