ОП Ид.No
1415
Обект на поръчката
24.04.2020 10:46:27
Строителство
Предмет на поръчката
24.04.2020 10:46:27
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА АМ „МАРИЦА“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 19+800, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ПЪТНИ ВРЪЗКИ, ОХРАНА НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ОБХВАТА НА АВТОМАГИСТРАЛАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СТАРА ЗАГОРА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ“
Ред за провеждане
24.04.2020 10:46:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.04.2020 10:46:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.04.2020 10:46:27
44 от 21.04.2020
973116/21.04.2020 г.
24.04.2020 10:46:27
0.27 MB
Обявление/Публична покана
24.04.2020 10:46:27
от 21.04.2020
973120/21.04.2020 г.
24.04.2020 10:46:27
0.2 MB
Документация
24.04.2020 10:46:27
 
Номер на преписка в АОП
24.04.2020 10:46:27
00044-2020-0022
Срок за получаване на офертите
24.04.2020 10:46:27
18.06.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
24.04.2020 10:46:27
 
25.06.2020 16:36:41
0.15 MB
20.08.2020 11:52:15
0.39 MB
20.08.2020 11:52:15
0.07 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.08.2020 14:11:04
53-00-7212 от 03.08.2020
На 06.08.2020 г. от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.08.2020 15:27:37
 
14.08.2020 15:27:37
0.12 MB
20.08.2020 11:52:15
0.13 MB
20.08.2020 11:52:15
0.27 MB
Решение за класиране
20.08.2020 11:52:15
109 от 20.08.2020
 
Договор No.РД-38-15/30.09.2020
Обособена позиция
08.10.2020 10:55:31
1
Предмет на договора
08.10.2020 10:55:31
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА АМ „МАРИЦА“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 19+800, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ПЪТНИ ВРЪЗКИ, ОХРАНА НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ОБХВАТА НА АВТОМАГИСТРАЛАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СТАРА ЗАГОРА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ“
Договор тип
08.10.2020 10:55:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.10.2020 10:55:31
РД-38-15 от 30.09.2020
995987/05.10.2020 г.
08.10.2020 10:55:31
1.45 MB
08.10.2020 10:55:31
0.1 MB
08.10.2020 10:55:31
0.56 MB
Стойност на договора
08.10.2020 10:55:31
BGN, 2 500 000.00, 20.00, 3 000 000.00
Срок за изпълнение
08.10.2020 10:55:31
 
36 месеца
Изпълнител
08.10.2020 10:55:31
831646048, Автомагистрали ЕАД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:55:06