ОП Ид.No
1416
Обект на поръчката
14.04.2020 10:57:21
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2020 10:57:21
Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Кърджали
Ред за провеждане
14.04.2020 10:57:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2020 10:57:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2020 10:57:21
Решение №3 от 10.04.2020
Решение
14.04.2020 10:57:21
2.08 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2020 10:57:21
Обявление от 10.04.2020
Обявление
14.04.2020 10:57:21
3.72 MB
Документация
14.04.2020 10:57:21
Документация и образци
14.04.2020 10:57:21
0.09 MB
14.04.2020 10:57:21
0.1 MB
14.04.2020 10:57:21
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2020 10:57:21
00044-2020-0020
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.06.2020 17:18:46
от 02.06.2020
съобщение за отваряне на ценови оферти
02.06.2020 17:18:46
0.15 MB
Решение за класиране
10.06.2020 17:22:09
от 10.06.2020
Решение №4
10.06.2020 17:22:09
0.74 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.04.2020 10:57:21
 
Протокол №1
18.05.2020 16:39:30
3.4 MB
10.06.2020 17:22:09
2.75 MB
10.06.2020 17:22:09
2.15 MB
10.06.2020 17:22:09
2.17 MB
 
Договор No.№ РД-37-2/01.07.2020
Обособена позиция
07.07.2020 14:40:01
1
Предмет на договора
07.07.2020 14:40:01
Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Кърджали
Договор тип
07.07.2020 14:40:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.07.2020 14:40:01
№ РД-37-2 от 01.07.2020
Стойност на договора
07.07.2020 14:40:01
BGN, 115 236.00, 115 236.00
Срок за изпълнение
07.07.2020 14:40:01
 
24 месеца
Изпълнител
07.07.2020 14:40:01
Детективска охранителна агенция Вадим ООД
Състояние на договора
07.07.2020 14:40:01
В изпълнение