ОП Ид.No
1417
Обект на поръчката
21.04.2020 12:02:05
Услуга
Предмет на поръчката
21.04.2020 12:02:05
"Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 37 "Обход на град Оряхово - път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене от км 0+000 до км 8+760, с обща дължина 8,76 км, област Враца".
Ред за провеждане
21.04.2020 12:02:05
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
21.04.2020 12:02:05
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
21.04.2020 12:02:05
41 от 21.04.2020
973021/21.04.2020 г.
21.04.2020 12:02:05
0.19 MB
Номер на преписка в АОП
21.04.2020 12:02:05
00044-2020-0021
 
Договор No.РД-35-2/26.06.2020
Обособена позиция
02.07.2020 11:02:21
1
Предмет на договора
02.07.2020 11:02:21
"Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 37 "Обход на град Оряхово - път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене от км 0+000 до км 8+760, с обща дължина 8,76 км, област Враца".
Договор тип
02.07.2020 11:02:21
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.07.2020 11:02:21
РД-35-2 от 26.06.2020
986094/30.06.2020 г.
02.07.2020 11:02:21
0.57 MB
02.07.2020 11:02:21
0.03 MB
Стойност на договора
02.07.2020 11:02:21
BGN, 30 000.00, 20.00, 36 000.00
Изпълнител
02.07.2020 11:02:21
Трансконсулт-22 ООД