ОП Ид.No
1418
Обект на поръчката
15.06.2020 10:38:27
Услуга
Предмет на поръчката
15.06.2020 10:38:27
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА НА СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Ред за провеждане
15.06.2020 10:38:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 10:38:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 10:38:27
71 от 11.06.2020
982669/11.06.2020
15.06.2020 10:38:27
0.17 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 10:38:27
от 11.06.2020
982677/11.06.2020
15.06.2020 10:38:27
0.63 MB
Документация
15.06.2020 10:38:27
 
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 10:38:27
00044-2020-0042
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 10:38:27
13.08.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.06.2020 10:38:27
 
31.08.2020 11:23:34
0.25 MB
23.09.2020 15:24:33
0.07 MB
29.12.2020 11:59:18
0.3 MB
29.12.2020 11:59:18
0.14 MB
29.12.2020 11:59:18
0.5 MB
29.12.2020 11:59:18
0.37 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.11.2020 12:05:19
53-00-11027 от 23.11.2020
На 26.11.2020 г., от 14:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Решение за класиране
29.12.2020 11:59:18
172 от 29.12.2020
 
Договор No.Д-17/08.02.2021
Обособена позиция
25.02.2021 10:47:18
1
Предмет на договора
25.02.2021 10:47:18
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА НА СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Договор
25.02.2021 10:47:18
Д-17 от 08.02.2021
100874/22.02.2021г.
25.02.2021 10:47:18
0.75 MB
25.02.2021 10:47:18
0.02 MB
25.02.2021 10:47:18
0.05 MB
Стойност на договора
25.02.2021 10:47:18
BGN, 280 000.00, 20.00, 336 000.00
Изпълнител
25.02.2021 10:47:18
825391828, "МАРБРО ТУРС" ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.05.2023 15:55:47
24-00-1377 от 02.05.2023
1043074/02.05.2023