ОП Ид.No
1421
Обект на поръчката
08.05.2020 10:51:32
Услуга
Предмет на поръчката
08.05.2020 10:51:32
„Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“.
Ред за провеждане
08.05.2020 10:51:32
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.05.2020 10:51:32
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
08.05.2020 10:51:32
Покана изх № 33-00-56 от 08.05.2020
Документация
08.05.2020 10:51:32
 
Номер на преписка в АОП
08.05.2020 10:51:32
00044-2020-0002
Към Рамково Споразумение 33-00-50/28.04.2020 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.05.2020 10:51:32
 
20.05.2020 17:38:39
0.47 MB
Решение за класиране
20.05.2020 17:38:39
 
20.05.2020 17:38:39
0.07 MB
 
Договор No.Д-52/22.05.2020
Обособена позиция
01.06.2020 10:30:50
1
Предмет на договора
01.06.2020 10:30:50
„Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“.
Договор тип
01.06.2020 10:30:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.06.2020 10:30:50
Д-52 от 22.05.2020
979308/28.05.2020
01.06.2020 10:30:50
0.69 MB
01.06.2020 10:30:50
0.04 MB
01.06.2020 10:30:50
0.06 MB
Стойност на договора
01.06.2020 10:30:50
BGN, 103 730.00, 20.00, 124 476.00
Срок за изпълнение
01.06.2020 10:30:50
 
30 календарни дни
Изпълнител
01.06.2020 10:30:50
НАИМ при БАН
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:41:37
24-00-1475 от 16.07.2021
1016950/16.07.2021г.