ОП Ид.No
1422
Обект на поръчката
08.05.2020 10:56:06
Услуга
Предмет на поръчката
08.05.2020 10:56:06
„Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“.
Ред за провеждане
08.05.2020 10:56:06
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.05.2020 10:56:06
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
08.05.2020 10:56:06
Покана изх. № 33-00-55 от 08.05.2020
Документация
08.05.2020 10:56:06
 
Номер на преписка в АОП
08.05.2020 10:56:06
00044-2020-0002
Към Рамково Споразумение 33-00-50/28.04.2020 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.05.2020 10:56:06
 
20.05.2020 17:35:14
0.47 MB
Решение за класиране
20.05.2020 17:35:14
 
20.05.2020 17:35:14
0.07 MB
 
Договор No.Д-54/22.05.2020
Обособена позиция
01.06.2020 10:31:26
1
Предмет на договора
01.06.2020 10:31:26
„Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“.
Договор тип
01.06.2020 10:31:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.06.2020 10:31:26
Д-54 от 22.05.2020
979315/28.05.2020
01.06.2020 10:31:26
0.68 MB
01.06.2020 10:31:26
0.04 MB
01.06.2020 10:31:26
0.07 MB
Стойност на договора
01.06.2020 10:31:26
BGN, 1 448 381.00, 20.00, 1 738 057.20
Срок за изпълнение
01.06.2020 10:31:26
 
210 календарни дни
Изпълнител
01.06.2020 10:31:26
НАИМ при БАН
Промени в условията на договора
07.08.2020 12:19:12
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:42:30
24-00-1477 от 16.07.2021
1016953/16.07.2021