ОП Ид.No
1425
Обект на поръчката
13.05.2020 15:53:51
Строителство
Предмет на поръчката
13.05.2020 15:53:51
„ Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92 кв.м., с прилепен към него склад със застроена площ 48 кв.м., находящи се в с. Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V“
Ред за провеждане
13.05.2020 15:53:51
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
13.05.2020 15:53:51
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
13.05.2020 15:53:51
Решение от 12.05.2020
13.05.2020 15:53:51
0.51 MB
Обявление/Публична покана
13.05.2020 15:53:51
 
Покана за договаряне
13.05.2020 15:53:51
2.45 MB
Документация
13.05.2020 15:53:51
Образци
13.05.2020 15:53:51
0.15 MB
Номер на преписка в АОП
13.05.2020 15:53:51
00044-2020-0026
ID976743
Срок за получаване на офертите
13.05.2020 15:53:51
10.06.2020 16:30
Решение за класиране
10.07.2020 15:15:08
от 10.07.2020
10.07.2020 15:15:08
0.12 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.05.2020 15:53:51
 
10.07.2020 15:15:08
0.41 MB
10.07.2020 15:15:08
0.17 MB
10.07.2020 15:15:08
0.51 MB
 
Договор No.У-3/05.08.2020
Предмет на договора
08.09.2020 11:53:10
„ Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92 кв.м., с прилепен към него склад със застроена площ 48 кв.м., находящи се в с. Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V“
Договор тип
08.09.2020 11:53:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
08.09.2020 11:53:10
2.12 MB
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.09.2020 11:53:10
993397 от 08.09.2020
Уведомление на АОП за сключен договор
08.09.2020 11:53:10
993396 от 08.09.2020
Договор
08.09.2020 11:53:10
У-3 от 05.08.2020
Стойност на договора
08.09.2020 11:53:10
BGN, 10 026.83, 20.00, 12 032.20
Изпълнител
08.09.2020 11:53:10
3
Дата на приключване
08.09.2020 11:53:10
10.08.2020
Изпълнител СКАФФ ЕООД