ОП Ид.No
1428
Обект на поръчката
15.06.2020 11:10:18
Услуга
Предмет на поръчката
15.06.2020 11:10:18
„Изработване на Акустични и конструктивни проекти за изграждане на шумозащитни съоръжения, за жилищни територии с установено наднормено ниво на шум в близост до пътни участъци от републиканската мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно, разделени в четири обособени позиции: · Обособена позиция № 1: АМ „Тракия“ от км 47+598 до км 48+854, жилищна територия на с. Мирово, общ. Ихтиман, обл. Софийска; · Обособена позиция № 2: АМ „Струма“ от км 356+584 до км 356+834, жилищна територия на с. Бело поле, общ. Благоевград; · Обособена позиция № 3: АМ „Струма“, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник; · Обособена позиция № 4: АМ „Хемус“, в участък от км 24+916 до км 26+559, жилищна територия на с. Чурек, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 · Обособена позиция № 1: АМ „Тракия“ от км 47+598 до км 48+854, жилищна територия на с. Мирово, общ. Ихтиман, обл. Софийска;
2 · Обособена позиция № 2: АМ „Струма“ от км 356+584 до км 356+834, жилищна територия на с. Бело поле, общ. Благоевград;
3 · Обособена позиция № 3: АМ „Струма“, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник;
4 · Обособена позиция № 4: АМ „Хемус“, в участък от км 24+916 до км 26+559, жилищна територия на с. Чурек, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“
Ред за провеждане
15.06.2020 11:10:18
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 11:10:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 11:10:18
73 от 11.06.2020
982780/11.06.2020 г.
15.06.2020 11:10:18
0.21 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 11:10:18
от 11.06.2020
982789/11.06.2020 г.
15.06.2020 11:10:18
0.77 MB
Документация
15.06.2020 11:10:18
 
Решение за прекратяване
13.08.2020 15:09:10
104 от 13.08.2020
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 11:10:18
00044-2020-0043
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 11:10:18
10.08.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.06.2020 11:10:18
 
18.08.2020 13:36:55
0.15 MB
18.08.2020 13:36:55
0.14 MB
03.09.2020 15:39:30
0.52 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.10.2020 16:44:05
53-00-9955 от 21.10.2020
На 26.10.2020 г. от 10:30 часа в зала 702 (VII-ми етаж) в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура" ще се проведе открито заседание, но което ще се отворят ценовите предложения на допуснатите участници.
21.10.2020 16:44:05
0.03 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.11.2020 14:54:39
 
10.11.2020 14:54:39
0.59 MB
10.11.2020 14:54:39
0.1 MB
10.11.2020 14:54:39
0.25 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.11.2020 14:54:39
146 от 10.11.2020
 
Договор No.Д-6/07.01.2021
Обособена позиция
18.01.2021 13:54:02
3
Предмет на договора
18.01.2021 13:54:02
· Обособена позиция № 3: АМ „Струма“, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник;
Договор
18.01.2021 13:54:02
Д-6 от 07.01.2021
1004759/14.01.2021г.
18.01.2021 13:54:02
1.18 MB
18.01.2021 13:54:02
0.05 MB
18.01.2021 13:54:02
0.06 MB
Стойност на договора
18.01.2021 13:54:02
BGN, 29 150.00, 20.00, 34 980.00
Изпълнител
18.01.2021 13:54:02
Виа План ЕООД