ОП Ид.No
1433
Обект на поръчката
05.06.2020 14:30:58
Услуга
Предмет на поръчката
05.06.2020 14:30:58
„Определяне на изпълнител за упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01“
Ред за провеждане
05.06.2020 14:30:58
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
05.06.2020 14:30:58
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
05.06.2020 14:30:58
24-00-998 от 05.06.2020
980946/05.06.2020 г.
05.06.2020 14:30:58
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
05.06.2020 14:30:58
00044-2020-0031
 
Договор No.РД-35-3/16.11.2020
Обособена позиция
25.11.2020 10:34:54
1
Предмет на договора
25.11.2020 10:34:54
„Определяне на изпълнител за упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01“
Договор тип
25.11.2020 10:34:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.11.2020 10:34:54
РД-35-3 от 16.11.2020
1000325/23.11.2020 г.
25.11.2020 10:34:54
0.49 MB
25.11.2020 10:34:54
0.04 MB
Стойност на договора
25.11.2020 10:34:54
BGN, 12 000.00, 20.00, 14 400.00
Изпълнител
25.11.2020 10:34:54
200750300, Геоконструкт ООД