ОП Ид.No
1434
Обект на поръчката
12.06.2020 12:28:04
Услуга
Предмет на поръчката
12.06.2020 12:28:04
Извършване на непрекъснато видеонаблюдение на прилежащи терени и неохранявани сгради на територията на РПС Шумен, РПС Нови пазар и РПС Велики Преслав
Ред за провеждане
12.06.2020 12:28:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.06.2020 12:28:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.06.2020 12:28:04
1 от 09.06.2020
12.06.2020 12:28:04
11.17 MB
Обявление/Публична покана
12.06.2020 12:28:04
24-00-57 от 09.06.2020
12.06.2020 12:28:04
18.52 MB
Документация
12.06.2020 12:28:04
 
12.06.2020 12:28:04
0.12 MB
12.06.2020 12:28:04
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
12.06.2020 12:28:04
00044-2020-0037
Срок за получаване на офертите
12.06.2020 12:28:04
14.07.2020 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.07.2020 15:02:53
 
Съобщение за дата, час и място на отваряне
21.07.2020 15:02:53
0.3 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.06.2020 12:28:04
Протокол № 1 от 15.07.2020
06.08.2020 10:41:03
1.63 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.08.2020 10:41:03
Протокол № 2 от 24.07.2020
06.08.2020 10:41:03
1.14 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.08.2020 10:41:03
вх.№ 66-Шн-223 - Доклад от 30.07.2020
06.08.2020 10:41:03
2.54 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.08.2020 10:41:03
№ 1 от 05.08.2020
06.08.2020 10:41:03
0.75 MB