ОП Ид.No
1435
Обект на поръчката
15.06.2020 12:12:04
Услуга
Предмет на поръчката
15.06.2020 12:12:04
„Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало”
Ред за провеждане
15.06.2020 12:12:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 12:12:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 12:12:04
82 от 13.06.2020
984124/13.06.2020 г.
15.06.2020 12:12:04
0.21 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 12:12:04
от 13.06.2020
984125/13.06.2020 г.
15.06.2020 12:12:04
0.43 MB
Документация
15.06.2020 12:12:04
 
17.06.2020 10:13:55
0.45 MB
17.06.2020 10:13:55
0.14 MB
17.06.2020 10:13:55
0.13 MB
17.06.2020 10:13:55
27.83 MB
Разяснения по документация за участие
15.06.2020 12:12:04
 
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 12:12:04
00044-2020-0052
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 12:12:04
03.08.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.06.2020 12:12:04
 
01.10.2020 11:47:56
0.13 MB
01.10.2020 11:47:56
0.24 MB
03.12.2020 16:38:39
0.4 MB
03.12.2020 16:38:39
0.19 MB
03.12.2020 16:38:39
1.76 MB
03.12.2020 16:38:39
0.28 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.10.2020 15:25:42
53-00-9892 от 20.10.2020
На 23.10.2020 г. от 10:00 часа в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
20.10.2020 15:25:42
0.03 MB
Решение за класиране
03.12.2020 16:38:39
152 от 03.12.2020
 
Договор No.РД-32-1/18.03.2021
Обособена позиция
02.04.2021 11:01:17
1
Предмет на договора
02.04.2021 11:01:17
„Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало”
Договор тип
02.04.2021 11:01:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.04.2021 11:01:17
РД-32-1 от 18.03.2021
1010256/30.03/2021г.
02.04.2021 11:01:17
1.24 MB
02.04.2021 11:01:17
0.09 MB
02.04.2021 11:01:17
0.11 MB
02.04.2021 11:01:17
0.08 MB
Стойност на договора
02.04.2021 11:01:17
BGN, 746 900.00, 20.00, 896 280.00
Изпълнител
02.04.2021 11:01:17
Инжконсултпроект ООД