ОП Ид.No
1437
Обект на поръчката
09.06.2020 15:50:46
Услуга
Предмет на поръчката
09.06.2020 15:50:46
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина “.
Ред за провеждане
09.06.2020 15:50:46
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
09.06.2020 15:50:46
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
09.06.2020 15:50:46
53-00-5080 от 09.06.2020
09.06.2020 15:50:46
0.18 MB
Документация
09.06.2020 15:50:46
 
09.06.2020 15:50:46
0.03 MB
09.06.2020 15:50:46
0.04 MB
Номер на преписка в АОП
09.06.2020 15:50:46
Към 00210-2018-0005
към рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г.
Срок за получаване на офертите
09.06.2020 15:50:46
18.06.2020 23:59
Поръчката се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.08.2020 16:31:41
от 31.08.2020
На 03.09.2020 от 14:00 часа ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
09.06.2020 15:50:46
 
20.10.2020 18:24:50
0.32 MB
20.10.2020 18:24:50
0.25 MB
20.10.2020 18:24:50
0.14 MB
20.10.2020 18:24:50
0.73 MB
Решение за класиране
20.10.2020 18:24:50
136 от 20.10.2020
 
Договор No.Д-149/23.12.2020
Обособена позиция
11.01.2021 12:16:33
1
Предмет на договора
11.01.2021 12:16:33
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина “.
Договор
11.01.2021 12:16:33
Д-149 от 23.12.2020
1004013/06.01.2021
11.01.2021 12:16:33
0.54 MB
11.01.2021 12:16:33
0.05 MB
Стойност на договора
11.01.2021 12:16:33
BGN
Изпълнител
11.01.2021 12:16:33
176990100, БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА ДЗД (България Ер АД и Посока Ком ООД)
Промени в условията на договора
20.12.2021 10:55:29
Допълнително споразумение № 53-00-12773/06.12.2021 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.01.2024 15:22:51
24-00207 от 25.01.2024
1046699/25.01.2024