ОП Ид.No
1441
Обект на поръчката
15.06.2020 11:15:47
Услуга
Предмет на поръчката
15.06.2020 11:15:47
„Осигуряване на пожароизвестяване, поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в специализираните звена и обекти на АПИ, в т.ч. и 3 тунела“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
„Осигуряване на пожароизвестяване, поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в специализираните звена и обекти на АПИ, в т.ч. и 3 тунела“
Ред за провеждане
15.06.2020 11:15:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 11:15:47
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 11:15:47
76 от 12.06.2020
983185/12.06.2020 г.
15.06.2020 11:15:47
0.17 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 11:15:47
от 12.06.2020
983189/12.06.2020 г.
15.06.2020 11:15:47
0.3 MB
Документация
15.06.2020 11:15:47
 
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 11:15:47
00044-2020-0045
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 11:15:47
27.07.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.06.2020 11:15:47
 
03.08.2020 10:03:09
0.13 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.08.2020 12:11:24
53-00-7190 от 03.08.2020
На 06.08.2020 г. от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.08.2020 10:12:53
 
28.08.2020 10:12:53
0.19 MB
28.08.2020 10:12:53
0.28 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.08.2020 10:12:53
112 от 27.08.2020
 
Договор No.Д-117/08.10.2020
Предмет на договора
14.10.2020 10:32:57
„Осигуряване на пожароизвестяване, поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в специализираните звена и обекти на АПИ, в т.ч. и 3 тунела“
Договор тип
14.10.2020 10:32:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
14.10.2020 10:32:57
0.6 MB
14.10.2020 10:32:57
0.03 MB
14.10.2020 10:32:57
0.05 MB
Договор
14.10.2020 10:32:57
Д-117 от 08.10.2020
996681/12.10.2020 г.
Стойност на договора
14.10.2020 10:32:57
BGN, 164 160.00, 20.00, 196 992.00
Срок за изпълнение
14.10.2020 10:32:57
 
24 месеца
Изпълнител
14.10.2020 10:32:57
837037253, РВЦ ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.05.2023 15:55:19
24-00-1378 от 02.05.2023
1043073/02.05.2023