ОП Ид.No
1444
Обект на поръчката
30.06.2020 15:34:49
Услуга
Предмет на поръчката
30.06.2020 15:34:49
„Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“.
Ред за провеждане
30.06.2020 15:34:49
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
30.06.2020 15:34:49
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
30.06.2020 15:34:49
от 30.06.2020
Покана изх. № 33-00-96/30.06.2020 г.
Документация
30.06.2020 15:34:49
 
Номер на преписка в АОП
30.06.2020 15:34:49
към 00044-2020-0002
Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
30.06.2020 15:34:49
 
28.07.2020 17:03:42
0.27 MB
Решение за класиране
28.07.2020 17:03:42
97 от 28.07.2020
28.07.2020 17:03:42
0.04 MB
 
Договор No.Д-92/27.08.2020
Обособена позиция
31.08.2020 11:34:32
1
Предмет на договора
31.08.2020 11:34:32
„Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“.
Договор тип
31.08.2020 11:34:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
31.08.2020 11:34:32
Д-92 от 27.08.2020
992688/28.08.2020 г.
31.08.2020 11:34:32
0.72 MB
31.08.2020 11:34:32
0.03 MB
31.08.2020 12:17:35
0.12 MB
Стойност на договора
31.08.2020 11:34:32
BGN, 1 727 462.00, 20.00, 2 072 954.40
Изпълнител
31.08.2020 11:34:32
Национален археологически институт с музей при БАН
Промени в условията на договора
02.12.2020 10:34:53