ОП Ид.No
1445
Обект на поръчката
30.06.2020 15:36:43
Услуга
Предмет на поръчката
30.06.2020 15:36:43
„Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5)“.
Ред за провеждане
30.06.2020 15:36:43
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
30.06.2020 15:36:43
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
30.06.2020 15:36:43
33-00-95 от 30.06.2020
30.06.2020 15:36:43
0.13 MB
Документация
30.06.2020 15:36:43
 
Номер на преписка в АОП
30.06.2020 15:36:43
Kъм 00044-2020-0002
Към Рамково Споразумение 33-00-50/28.04.2020 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
30.06.2020 15:36:43
 
28.07.2020 17:06:56
0.27 MB
Решение за класиране
28.07.2020 17:06:56
98 от 28.07.2020
28.07.2020 17:06:56
0.05 MB
 
Договор No.Д-91/27.08.2020
Обособена позиция
31.08.2020 11:33:31
1
Предмет на договора
31.08.2020 11:33:31
„Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5)“.
Договор тип
31.08.2020 11:33:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
31.08.2020 11:33:31
Д-91 от 27.08.2020
992687/28.08.2020 г.
31.08.2020 11:33:31
0.67 MB
31.08.2020 11:33:31
0.03 MB
31.08.2020 12:14:32
0.07 MB
Стойност на договора
31.08.2020 11:33:31
BGN, 22 473.00, 20.00, 26 967.60
Срок за изпълнение
31.08.2020 11:33:31
 
20 дни
Изпълнител
31.08.2020 11:33:31
Национален археологически институт с музей при БАН
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:42:06
24-00-1473 от 16.07.2021
1016956/16.07.2021