ОП Ид.No
1446
Обект на поръчката
03.07.2020 13:29:06
Услуга
Предмет на поръчката
03.07.2020 13:29:06
„Абонаментна поддръжка, ремонт и резервни части на компютърна техника и периферни устройства, на територията на ОПУ-Монтана ”
Източник на финансиране
03.07.2020 13:29:06
 
Бюджет
Ред за провеждане
03.07.2020 13:29:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.07.2020 13:29:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.07.2020 13:29:06
20200622-0044-0001 от 26.06.2020
Обявление/Публична покана
03.07.2020 13:29:06
24-00-408 от 26.06.2020
Документация
03.07.2020 13:29:06
Документация
03.07.2020 13:29:06
0.9 MB
Разяснения по документация за участие
03.07.2020 13:29:06
Приложения
Номер на преписка в АОП
03.07.2020 13:29:06
00044-2020-0053
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
03.07.2020 13:29:06
Протокол 1 от 03.08.2020
Протокол 1, Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП , Решение за прекратяване
10.08.2020 09:58:04
0.15 MB
04.09.2020 11:02:35
0.13 MB
04.09.2020 11:02:35
0.2 MB