ОП Ид.No
1450
Обект на поръчката
23.07.2020 16:53:11
Доставка
Предмет на поръчката
23.07.2020 16:53:11
„Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”, по Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
23.07.2020 16:53:11
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
23.07.2020 16:53:11
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
23.07.2020 16:53:11
от 23.07.2020
Документация
23.07.2020 16:53:11
 
23.07.2020 16:53:11
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
23.07.2020 16:53:11
към 00210-2019-0025
към Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г.
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.08.2020 16:21:51
53-00-7256 от 04.08.2020
На 07.08.2020 г. от 14:00 часа ще се извърши отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
23.07.2020 16:53:11
 
20.08.2020 16:28:31
5.89 MB
20.08.2020 16:28:31
3.84 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.08.2020 16:28:31
110 от 20.08.2020
 
Договор No.Д-111/30.09.2020
Обособена позиция
08.10.2020 10:56:52
1
Предмет на договора
08.10.2020 10:56:52
„Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”, по Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
08.10.2020 10:56:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.10.2020 10:56:52
Д-111 от 30.09.2020
995990/05.10.2020 г.
08.10.2020 10:56:52
6.13 MB
08.10.2020 10:56:52
2.34 MB
08.10.2020 10:56:52
4.59 MB
Стойност на договора
08.10.2020 10:56:52
BGN, 158 372.21, 20.00, 190 046.65
Срок за изпълнение
08.10.2020 10:56:52
 
до 02.06.2022 г.
Изпълнител
08.10.2020 10:56:52
121798467, Роел-98 ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
13.07.2022 13:52:07
24-00-1681 от 13.07.2022
1036156/13.07.2022 г.