ОП Ид.No
1452
Обект на поръчката
20.08.2020 12:08:27
Услуга
Предмет на поръчката
20.08.2020 12:08:27
„Извършване на пълното археологическо проучване на обект 19 от км 132+050 до км 132+140 (133+470-133+600) по трасето на АМ „Хемус“.
Ред за провеждане
20.08.2020 12:08:27
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
20.08.2020 12:08:27
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
20.08.2020 12:08:27
33-00-123 от 20.08.2020
20.08.2020 12:08:27
0.12 MB
Документация
20.08.2020 12:08:27
 
20.08.2020 12:08:27
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
20.08.2020 12:08:27
към 00044-2020-0002
Към Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
20.08.2020 12:08:27
 
14.09.2020 09:45:16
0.16 MB
Решение за определяне на изпълнител
14.09.2020 09:45:16
120 от 11.09.2020
 
Договор No.Д-115/07.10.2020
Предмет на договора
15.10.2020 10:40:32
„Извършване на пълното археологическо проучване на обект 19 от км 132+050 до км 132+140 (133+470-133+600) по трасето на АМ „Хемус“.
Договор тип
15.10.2020 10:40:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.10.2020 10:40:32
Д-115 от 07.10.2020
996714/12.10.2020 г.
15.10.2020 10:40:32
0.7 MB
15.10.2020 10:40:32
0.04 MB
15.10.2020 10:40:32
0.06 MB
Стойност на договора
15.10.2020 10:40:32
BGN, 147 774.00, 20.00, 177 328.80
Срок за изпълнение
15.10.2020 10:40:32
 
45 дни
Изпълнител
15.10.2020 10:40:32
Национален археологически институт с музей при БАН