ОП Ид.No
1453
Обект на поръчката
05.10.2020 15:26:07
Услуга
Предмет на поръчката
05.10.2020 15:26:07
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“.
Ред за провеждане
05.10.2020 15:26:07
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
05.10.2020 15:26:07
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
05.10.2020 15:26:07
33-00-152 от 05.10.2020
05.10.2020 15:26:07
0.13 MB
Документация
05.10.2020 15:26:07
 
Номер на преписка в АОП
05.10.2020 15:26:07
към 00044-2020-0002
Към Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
05.10.2020 15:26:07
 
26.10.2020 11:00:34
0.17 MB
Решение за класиране
26.10.2020 11:00:34
138 от 26.10.2020
 
Договор No.РД-37-16/19.11.2020
Обособена позиция
26.11.2020 10:22:59
1
Предмет на договора
26.11.2020 10:22:59
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“.
Договор тип
26.11.2020 10:22:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.11.2020 10:22:59
РД-37-16 от 19.11.2020
1000328/23.11.2020 г.
26.11.2020 10:22:59
14.69 MB
26.11.2020 10:22:59
0.42 MB
26.11.2020 10:22:59
1.23 MB
Стойност на договора
26.11.2020 10:22:59
BGN, 11 467.00, 20.00, 13 760.40
Срок за изпълнение
26.11.2020 10:22:59
 
15 дни
Изпълнител
26.11.2020 10:22:59
Национален археологически институт с музей при БАН