ОП Ид.No
1455
Обект на поръчката
09.10.2020 16:12:19
Услуга
Предмет на поръчката
09.10.2020 16:12:19
„Извършване на археологическо проучване на три обекта: от км 163+700 до км 164+000, от км 173+850 до км 173+960 и при надлез на км 187+869,78 по път I-1 (локален километраж от 0+280 до км 0+380) по трасето на инфраструктурен проект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“.
Ред за провеждане
09.10.2020 16:12:19
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
09.10.2020 16:12:19
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
09.10.2020 16:12:19
33-00-156 от 09.10.2020
09.10.2020 16:12:19
0.13 MB
Документация
09.10.2020 16:12:19
 
Номер на преписка в АОП
09.10.2020 16:12:19
към 00044-2020-0002
Към Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
09.10.2020 16:12:19
 
26.10.2020 11:04:12
0.17 MB
Решение за класиране
26.10.2020 11:04:12
139 от 26.10.2020
 
Договор No.Д-136/02.12.2020
Обособена позиция
07.12.2020 10:33:00
1
Предмет на договора
07.12.2020 10:33:00
„Извършване на археологическо проучване на три обекта: от км 163+700 до км 164+000, от км 173+850 до км 173+960 и при надлез на км 187+869,78 по път I-1 (локален километраж от 0+280 до км 0+380) по трасето на инфраструктурен проект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“.
Договор тип
07.12.2020 10:33:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.12.2020 10:33:00
Д-136 от 02.12.2020
1001471/04.12.2020
07.12.2020 10:33:00
15.12 MB
07.12.2020 10:33:00
0.27 MB
07.12.2020 10:33:00
0.07 MB
Стойност на договора
07.12.2020 10:33:00
BGN, 807 283.00, 20.00, 968 739.60
Изпълнител
07.12.2020 10:33:00
Национален археологически институт с музей при БАН