ОП Ид.No
1458
Обект на поръчката
08.01.2021 16:30:08
Доставка
Предмет на поръчката
08.01.2021 16:30:08
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Ред за провеждане
08.01.2021 16:30:08
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.01.2021 16:30:08
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
08.01.2021 16:30:08
53-00-179 от 08.01.2021
До Шел България ЕАД, Лукойл България ЕООД и Петрол АД
08.01.2021 16:30:08
0.18 MB
Документация
08.01.2021 16:30:08
 
Номер на преписка в АОП
08.01.2021 16:30:08
Към 00210-2019-0012
(към Рамково споразумение № СПОР-23/ 13.11.2019 г. на ЦОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.01.2021 11:59:33
53-00-593 от 21.01.2021
На 25.01.2021г. от 14:00 часа във системата на СЕВОП
Решение за прекратяване
29.01.2021 17:04:42
14 от 29.01.2021