ОП Ид.No
1459
Обект на поръчката
14.01.2021 12:07:49
Услуга
Предмет на поръчката
14.01.2021 12:07:49
„Извършване на теренно археологическа издирване по трасето на обект: „Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“
Ред за провеждане
14.01.2021 12:07:49
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
14.01.2021 12:07:49
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
14.01.2021 12:07:49
33-00-6 от 14.01.2021
14.01.2021 12:07:49
0.13 MB
Документация
14.01.2021 12:07:49
 
Номер на преписка в АОП
14.01.2021 12:07:49
към 00044-2020-0002
(Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.01.2021 12:07:49
 
28.01.2021 16:16:22
0.17 MB
Решение за класиране
28.01.2021 16:16:22
11 от 28.01.2021
 
Договор No.РД-37-1/23.02.2021
Обособена позиция
04.03.2021 16:21:49
1
Предмет на договора
04.03.2021 16:21:49
„Извършване на теренно археологическа издирване по трасето на обект: „Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“
Договор
04.03.2021 16:21:49
РД-37-1 от 23.02.2021
1008507/01.03.2021г.
Стойност на договора
04.03.2021 16:21:49
BGN, 2 880.00, 20.00, 3 456.00
Изпълнител
04.03.2021 16:21:49
Национален археологически институт с музей при БАН