ОП Ид.No
1460
Обект на поръчката
18.02.2021 15:39:45
Услуга
Предмет на поръчката
18.02.2021 15:39:45
„Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“
Ред за провеждане
18.02.2021 15:39:45
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
18.02.2021 15:39:45
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
18.02.2021 15:39:45
33-00-24 от 18.02.2021
18.02.2021 15:39:45
0.13 MB
Документация
18.02.2021 15:39:45
 
Номер на преписка в АОП
18.02.2021 15:39:45
към 00044-2020-0002
Към Рамково Споразумение 33-00-50/28.04.2020 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.02.2021 15:39:45
 
11.03.2021 10:50:00
0.24 MB
Решение за класиране
11.03.2021 10:50:00
36 от 11.03.2021
 
Договор No.РД-37-5/01.04.2021
Обособена позиция
26.04.2021 17:09:25
1
Предмет на договора
26.04.2021 17:09:25
„Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“
Договор
26.04.2021 17:09:25
РД-37-5 от 01.04.2021
1011685/22.04.2021г.
26.04.2021 17:09:25
0.68 MB
26.04.2021 17:09:25
0.03 MB
26.04.2021 17:09:25
0.44 MB
26.04.2021 17:09:25
0.05 MB
Стойност на договора
26.04.2021 17:09:25
BGN, 2 744 205.00, 20.00, 3 293 046.00
Изпълнител
26.04.2021 17:09:25
Национален археологически институт с музей при БАН