ОП Ид.No
1461
Обект на поръчката
18.02.2021 15:50:28
Услуга
Предмет на поръчката
18.02.2021 15:50:28
„Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“
Ред за провеждане
18.02.2021 15:50:28
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
18.02.2021 15:50:28
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
18.02.2021 15:50:28
33-00-25 от 18.02.2021
18.02.2021 15:50:28
0.13 MB
Документация
18.02.2021 15:50:28
 
Номер на преписка в АОП
18.02.2021 15:50:28
към 00044-2020-0002
Към Рамково Споразумение 33-00-50/28.04.2020 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.02.2021 15:50:28
 
11.03.2021 10:48:13
0.24 MB
Решение за класиране
11.03.2021 10:48:13
35 от 11.03.2021
 
Договор No.РД-37-7/01.04.2021
Обособена позиция
26.04.2021 17:12:14
1
Предмет на договора
26.04.2021 17:12:14
„Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“
Договор
26.04.2021 17:12:14
РД-37-7 от 01.04.2021
1011688/22.04.2021г.
26.04.2021 17:12:14
0.68 MB
26.04.2021 17:12:14
0.03 MB
26.04.2021 17:12:14
0.44 MB
26.04.2021 17:12:14
0.05 MB
Стойност на договора
26.04.2021 17:12:14
BGN, 1 743 819.00, 20.00, 2 092 582.80
Изпълнител
26.04.2021 17:12:14
Национален археологически институт с музей при БАН