ОП Ид.No
1462
Обект на поръчката
19.02.2021 12:13:45
Доставка
Предмет на поръчката
19.02.2021 12:13:45
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
2 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
3 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Ред за провеждане
19.02.2021 12:13:45
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
19.02.2021 12:13:45
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
19.02.2021 12:13:45
53-00-1583 от 19.02.2021
До Шел България ЕАД, Лукойл България ЕООД и Петрол АД
19.02.2021 12:13:45
3.6 MB
Документация
19.02.2021 12:13:45
 
Номер на преписка в АОП
19.02.2021 12:13:45
Към 00210-2019-0012
(към Рамково споразумение № СПОР-23/ 13.11.2019 г. на ЦОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.03.2021 13:49:04
53-00-2002 от 05.03.2021
На 10.03.2021г. от 10:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
19.02.2021 12:13:45
 
04.03.2021 14:53:24
0.35 MB
25.03.2021 17:17:27
0.47 MB
25.03.2021 17:17:27
0.42 MB
Решение за класиране
25.03.2021 17:17:27
42 от 25.03.2021
 
Договор No.Д-47/29.04.2021
Обособена позиция
14.06.2021 09:56:17
1
Предмет на договора
14.06.2021 09:56:17
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Договор
14.06.2021 09:56:17
Д-47 от 29.04.2021
1014353/09.06.2021г.
14.06.2021 09:56:17
0.31 MB
14.06.2021 09:56:17
0.11 MB
14.06.2021 09:56:17
0.5 MB
14.06.2021 09:56:17
0.23 MB
Стойност на договора
14.06.2021 09:56:17
BGN, 1 778 437.56, 20.00, 2 134 125.07
Изпълнител
14.06.2021 09:56:17
121699202, Лукойл България ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.12.2022 15:42:32
24-00-3135 от 09.12.2022
1040065/09.12.2022
 
Договор No.Д-60/31.05.2021
Обособена позиция
17.06.2021 11:43:10
2
Предмет на договора
17.06.2021 11:43:10
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Договор
17.06.2021 11:43:10
Д-60 от 31.05.2021
1014589/17.06.2021г.
17.06.2021 11:43:10
0.36 MB
17.06.2021 11:43:10
0.07 MB
17.06.2021 11:43:10
0.47 MB
17.06.2021 11:43:10
0.28 MB
Стойност на договора
17.06.2021 11:43:10
BGN, 38 541.63, 20.00, 46 249.96
Изпълнител
17.06.2021 11:43:10
831915840, Шел България ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.07.2022 14:39:00
24-00-1815 от 28.07.2022
1036650/28.07.2022 г.
 
Договор No.Д-61/31.05.2021
Обособена позиция
17.06.2021 11:43:10
3
Предмет на договора
17.06.2021 11:43:10
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Договор
17.06.2021 11:43:10
Д-61 от 31.05.2021
1014595/14.06.2021г.
17.06.2021 11:43:10
0.36 MB
17.06.2021 11:43:10
0.09 MB
17.06.2021 11:43:10
0.47 MB
17.06.2021 11:43:10
0.22 MB
Стойност на договора
17.06.2021 11:43:10
BGN, 183 020.81, 20.00, 219 624.97
Изпълнител
17.06.2021 11:43:10
831496285, Петрол АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
27.10.2022 12:59:44
24-00-2667 от 27.10.2022
1038974/27.10.2022 г.