ОП Ид.No
1463
Обект на поръчката
19.02.2021 13:22:45
Услуга
Предмет на поръчката
19.02.2021 13:22:45
Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус
Ред за провеждане
19.02.2021 13:22:45
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
19.02.2021 13:22:45
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
19.02.2021 13:22:45
33-00-28 от 19.02.2021
19.02.2021 13:22:45
0.14 MB
Документация
19.02.2021 13:22:45
 
Номер на преписка в АОП
19.02.2021 13:22:45
към 00044-2020-0002
Към Рамково Споразумение 33-00-50/28.04.2020 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
19.02.2021 13:22:45
 
11.03.2021 10:43:46
0.24 MB
Решение за класиране
11.03.2021 10:43:46
33 от 11.03.2021
 
Договор No.РД-37-6/01.04.2021
Обособена позиция
26.04.2021 17:15:01
1
Предмет на договора
26.04.2021 17:15:01
Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус
Договор
26.04.2021 17:15:01
РД-37-6 от 01.04.2021
1011686/22.04.2021г.
26.04.2021 17:15:01
0.68 MB
26.04.2021 17:15:01
0.03 MB
26.04.2021 17:15:01
0.44 MB
26.04.2021 17:15:01
0.05 MB
Стойност на договора
26.04.2021 17:15:01
BGN, 1 541 900.00, 20.00, 1 850 280.00
Изпълнител
26.04.2021 17:15:01
Национален археологически институт с музей при БАН
Уведомление на АОП за изпълнен договор
23.08.2023 13:28:43
24-00-2412 от 23.08.2023
1044619 от 23.08.2023 г.