ОП Ид.No
1464
Обект на поръчката
19.02.2021 13:28:36
Услуга
Предмет на поръчката
19.02.2021 13:28:36
Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус
Ред за провеждане
19.02.2021 13:28:36
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
19.02.2021 13:28:36
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
19.02.2021 13:28:36
33-00-27 от 19.02.2021
19.02.2021 13:28:36
0.12 MB
Документация
19.02.2021 13:28:36
 
Номер на преписка в АОП
19.02.2021 13:28:36
към 00044-2020-0002
Към Рамково Споразумение 33-00-50/28.04.2020 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
19.02.2021 13:28:36
 
11.03.2021 10:45:31
0.24 MB
Решение за класиране
11.03.2021 10:45:31
34 от 11.03.2021
 
Договор No.РД-37-4/01.04.2021
Обособена позиция
26.04.2021 10:59:38
1
Предмет на договора
26.04.2021 10:59:38
Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус
Договор
26.04.2021 10:59:38
РД-37-4 от 01.04.2021
1011684/01.04.2021г.
26.04.2021 10:59:38
0.67 MB
26.04.2021 10:59:38
0.03 MB
26.04.2021 10:59:38
0.36 MB
26.04.2021 10:59:38
0.04 MB
Стойност на договора
26.04.2021 10:59:38
BGN, 1 374 363.00, 20.00, 1 649 235.60
Изпълнител
26.04.2021 10:59:38
Национален археологически институт с музей при БАН