ОП Ид.No
1465
Обект на поръчката
09.03.2021 14:38:46
Услуга
Предмет на поръчката
09.03.2021 14:38:46
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
09.03.2021 14:38:46
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
09.03.2021 14:38:46
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
09.03.2021 14:38:46
53-00-2122 от 09.03.2021
До "Стар пост" ООД, "М и Би Експрес" ООД и "Бългрсри пощи" АД
09.03.2021 14:38:46
0.16 MB
Документация
09.03.2021 14:38:46
 
Номер на преписка в АОП
09.03.2021 14:38:46
Към 00210-2019-0015
(Към Рамково споразумение СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
29.03.2021 17:12:06
53-00-2921 от 29.03.2021
На 01.04.2021г. от 14:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
09.03.2021 14:38:46
 
29.03.2021 17:12:06
10.66 MB
27.04.2021 12:04:02
2.84 MB
27.04.2021 12:04:02
4.15 MB
Решение за класиране
27.04.2021 12:04:02
58 от 27.04.2021
 
Договор No.Д-72/04.08.2021
Обособена позиция
23.08.2021 15:00:34
1
Предмет на договора
23.08.2021 15:00:34
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
23.08.2021 15:00:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.08.2021 15:00:34
Д-72 от 04.08.2021
1018949/19.08.2021г.
23.08.2021 15:00:34
0.63 MB
23.08.2021 15:00:34
0.07 MB
23.08.2021 15:00:34
0.13 MB
23.08.2021 15:00:34
0.3 MB
Стойност на договора
23.08.2021 15:00:34
BGN, 80 324.40, 20.00, 96 389.28
Изпълнител
23.08.2021 15:00:34
121396123, Български пощи ЕАД
Промени в условията на договора
29.07.2022 10:25:44
1036559/25.07.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
27.10.2022 13:05:41
24-00-2668 от 27.10.2022
1038973/27.10.2022 г.