ОП Ид.No
1468
Обект на поръчката
14.05.2021 11:17:12
Доставка
Предмет на поръчката
14.05.2021 11:17:12
"Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Ред за провеждане
14.05.2021 11:17:12
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
14.05.2021 11:17:12
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
14.05.2021 11:17:12
53-00-4559 от 14.05.2021
До "Роел-98" ООД, Кооперация "Панда" и "Мултико-92" ООД
14.05.2021 11:17:12
0.17 MB
Документация
14.05.2021 11:17:12
 
Номер на преписка в АОП
14.05.2021 11:17:12
00210-2019-0025
(Към Рамково споразумение СПОР-6/02.06.2020г. на ЦОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.06.2021 14:58:38
53-00-5158 от 01.06.2021
На 04.06.2021г. от 14:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.05.2021 11:17:12
 
28.06.2021 13:51:44
0.32 MB
28.06.2021 13:51:44
0.15 MB
Решение за класиране
28.06.2021 13:51:44
78 от 28.06.2021
 
Договор No.Д-80/25.08.2021
Обособена позиция
13.09.2021 10:40:26
1
Предмет на договора
13.09.2021 10:40:26
"Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Договор
13.09.2021 10:40:26
Д-80 от 25.08.2021
1020181/09.09.2021г.
Стойност на договора
13.09.2021 10:40:26
BGN, 10 660.32, 20.00, 12 792.38
Изпълнител
13.09.2021 10:40:26
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
13.07.2022 15:39:37
24-00-1686 от 13.07.2022
1036176/13.07.2022 г.