ОП Ид.No
1469
Обект на поръчката
23.06.2021 11:32:57
Услуга
Предмет на поръчката
23.06.2021 11:32:57
Извършване на постоянно археологическо наблюдение по време на строителните работи на обект “Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна
Ред за провеждане
23.06.2021 11:32:57
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
23.06.2021 11:32:57
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
23.06.2021 11:32:57
33-00-112 от 23.06.2021
23.06.2021 11:32:57
0.17 MB
Документация
23.06.2021 11:32:57
 
Номер на преписка в АОП
23.06.2021 11:32:57
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
23.06.2021 11:32:57
 
Решение за класиране
08.07.2021 16:34:21
№85 от 08.07.2021
 
Договор No.РД-37-12/14.09.2021
Обособена позиция
20.09.2021 13:47:26
1
Предмет на договора
20.09.2021 13:47:26
Извършване на постоянно археологическо наблюдение по време на строителните работи на обект “Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна
Договор
20.09.2021 13:47:26
РД-37-12 от 14.09.2021
1020748/17.09.2021
20.09.2021 13:47:26
0.68 MB
20.09.2021 13:47:26
0.04 MB
20.09.2021 13:47:26
0.05 MB
20.09.2021 13:47:26
0.17 MB
20.09.2021 13:47:26
0.38 MB
Стойност на договора
20.09.2021 13:47:26
BGN, 11 385.00, 20.00, 13 662.00
Изпълнител
20.09.2021 13:47:26
Национален археологически институт с музей при БАН