ОП Ид.No
1470
Обект на поръчката
28.06.2021 13:26:19
Услуга
Предмет на поръчката
28.06.2021 13:26:19
„Извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“
Ред за провеждане
28.06.2021 13:26:19
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
28.06.2021 13:26:19
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
28.06.2021 13:26:19
33-00-115 от 28.06.2021
28.06.2021 13:26:19
0.2 MB
Документация
28.06.2021 13:26:19
 
Номер на преписка в АОП
28.06.2021 13:26:19
към 00044-2020-0002
(Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.06.2021 13:26:19
 
Решение за класиране
27.08.2021 15:45:26
96 от 27.08.2021