ОП Ид.No
1471
Обект на поръчката
06.08.2021 16:12:10
Услуга
Предмет на поръчката
06.08.2021 16:12:10
„Извършване на археологическо проучване на Обекти № 1, № 3 и новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“
Ред за провеждане
06.08.2021 16:12:10
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
06.08.2021 16:12:10
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
06.08.2021 16:12:10
33-00-136 от 06.08.2021
06.08.2021 16:12:10
0.15 MB
Документация
06.08.2021 16:12:10
 
Номер на преписка в АОП
06.08.2021 16:12:10
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.08.2021 16:12:10
 
Решение за класиране
20.08.2021 12:07:34
91 от 20.08.2021
 
Договор No.РД-37-11/25.08.2021
Обособена позиция
13.09.2021 10:50:38
1
Предмет на договора
13.09.2021 10:50:38
„Извършване на археологическо проучване на Обекти № 1, № 3 и новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“
Договор
13.09.2021 10:50:38
РД-37-11 от 25.08.2021
1020182/09.09.2021г.
13.09.2021 10:50:38
0.04 MB
13.09.2021 10:50:38
0.39 MB
13.09.2021 10:50:38
0.05 MB
Стойност на договора
13.09.2021 10:50:38
BGN, 1 688 834.00, 20.00, 2 026 600.80
Изпълнител
13.09.2021 10:50:38
Национален археологически институт с музей при БАН
Промени в условията на договора
21.01.2022 10:35:34