ОП Ид.No
1474
Обект на поръчката
08.11.2021 13:35:23
Доставка
Предмет на поръчката
08.11.2021 13:35:23
„Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
08.11.2021 13:35:23
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.11.2021 13:35:23
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
08.11.2021 13:35:23
53-00-11418 от 08.11.2021
До Сиенсис АД, Мениджмънт Бизнес Машин ООД, АТС България ООД и Контракс АД
08.11.2021 13:35:23
0.19 MB
Документация
08.11.2021 13:35:23
 
08.11.2021 13:35:23
0.04 MB
08.11.2021 13:35:23
0.02 MB
08.11.2021 13:35:23
0.01 MB
Разяснения по документация за участие
08.11.2021 13:35:23
 
Номер на преписка в АОП
08.11.2021 13:35:23
към 00210-2019-0004
(към Рамково споразумение № СПОР-27/ 21.11.2019 г. на ЦОП)
Решение за прекратяване
08.12.2021 11:43:44
№ 146 от 08.12.2021