ОП Ид.No
1475
Обект на поръчката
26.01.2022 15:23:14
Услуга
Предмет на поръчката
26.01.2022 15:23:14
„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 - „Проект на ПУП-план за улична регулация, изменение на плана за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км 52+760 до км 58+602 и изменение на план за регулация на засегнатите части от контактните квартали, райони Витоша, Овча купел, Красна поляна и Люлин“
2 Обособена позиция 2 - „АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 ,,Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на министъра на регионалното развитие ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ със ,,Северна скоростна тангента“)“
3 Обособена позиция 3 - „Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ от км 1+640 до км 2+800 и от км 3+700 до км 6+300, в частта на пътен възел ,,Северна скоростна тангента“ при км 5+109“
Ред за провеждане
26.01.2022 15:23:14
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
26.01.2022 15:23:14
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
26.01.2022 15:23:14
53-00-782 от 26.01.2022
До "Бачовски консулт" ООД и "Сървей груп" ЕООД
26.01.2022 15:23:14
0.18 MB
Документация
26.01.2022 15:23:14
 
Номер на преписка в АОП
26.01.2022 15:23:14
Към 00044-2018-0030
(Към рамково споразумение 53-00-7838/23.08.2018 г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.01.2022 15:23:14
 
Решение за класиране
04.03.2022 15:24:35
11 от 04.03.2022
 
Договор No.РД-37-8/29.04.2022
Обособена позиция
16.05.2022 10:51:10
1
Предмет на договора
16.05.2022 10:51:10
Обособена позиция 1 - „Проект на ПУП-план за улична регулация, изменение на плана за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км 52+760 до км 58+602 и изменение на план за регулация на засегнатите части от контактните квартали, райони Витоша, Овча купел, Красна поляна и Люлин“
Договор
16.05.2022 10:51:10
РД-37-8 от 29.04.2022
1033978/13.05.2022 г.
Стойност на договора
16.05.2022 10:51:10
BGN, 40 320.00, 20.00, 48 384.00
Изпълнител
16.05.2022 10:51:10
Сървей груп ЕООД
 
Договор No.РД-37-9/29.04.2022
Обособена позиция
16.05.2022 10:51:10
2
Предмет на договора
16.05.2022 10:51:10
Обособена позиция 2 - „АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 ,,Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на министъра на регионалното развитие ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ със ,,Северна скоростна тангента“)“
Договор
16.05.2022 10:51:10
РД-37-9 от 29.04.2022
1033978/13.05.2022 г.
Стойност на договора
16.05.2022 10:51:10
BGN, 41 200.00, 20.00, 49 440.00
Изпълнител
16.05.2022 10:51:10
Бачовски консулт ООД
 
Договор No.РД-37-7/29.04.2022
Обособена позиция
16.05.2022 10:51:10
3
Предмет на договора
16.05.2022 10:51:10
Обособена позиция 3 - „Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ от км 1+640 до км 2+800 и от км 3+700 до км 6+300, в частта на пътен възел ,,Северна скоростна тангента“ при км 5+109“
Договор
16.05.2022 10:51:10
РД-37-7 от 29.04.2022
1033978/13.05.2022 г.
Стойност на договора
16.05.2022 10:51:10
BGN, 1 249.00, 20.00, 1 498.80
Изпълнител
16.05.2022 10:51:10
Сървей груп ЕООД