ОП Ид.No
1476
Обект на поръчката
08.03.2022 15:20:07
Услуга
Предмет на поръчката
08.03.2022 15:20:07
"Извършване на археологическо проучване на обекти от км 39+300 до км 39+480 и от км 57+500 до км 57+700 по трасето на Път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград"
Ред за провеждане
08.03.2022 15:20:07
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.03.2022 15:20:07
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
08.03.2022 15:20:07
33-00-45 от 08.03.2022
08.03.2022 15:20:07
0.15 MB
Документация
08.03.2022 15:20:07
 
Номер на преписка в АОП
08.03.2022 15:20:07
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.03.2022 15:20:07
 
Решение за определяне на изпълнител
29.03.2022 16:16:01
21 от 29.03.2022
 
Договор No.Д-15/20.04.2022
Обособена позиция
03.05.2022 13:34:34
1
Предмет на договора
03.05.2022 13:34:34
"Извършване на археологическо проучване на обекти от км 39+300 до км 39+480 и от км 57+500 до км 57+700 по трасето на Път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград"
Договор
03.05.2022 13:34:34
Д-15 от 20.04.2022
1033567/28.04.2022 г.
Стойност на договора
03.05.2022 13:34:34
BGN, 2 086 675.00, 20.00, 2 504 010.00
Изпълнител
03.05.2022 13:34:34
НАИМ при БАН