ОП Ид.No
1477
Обект на поръчката
28.04.2022 14:47:19
Услуга
Предмет на поръчката
28.04.2022 14:47:19
"Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството на трасето на обект: АМ "Европа" от км 32+447,20 до км 48+903"
Ред за провеждане
28.04.2022 14:47:19
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
28.04.2022 14:47:19
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
28.04.2022 14:47:19
33-00-69 от 28.04.2022
28.04.2022 14:47:19
0.14 MB
Документация
28.04.2022 14:47:19
 
Номер на преписка в АОП
28.04.2022 14:47:19
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.04.2022 14:47:19
 
Решение за определяне на изпълнител
19.05.2022 14:18:58
61 от 19.05.2022
 
Договор No.РД-37-22/20.06.2022
Обособена позиция
30.06.2022 10:46:24
1
Предмет на договора
30.06.2022 10:46:24
"Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството на трасето на обект: АМ "Европа" от км 32+447,20 до км 48+903"
Договор
30.06.2022 10:46:24
РД-37-22 от 20.06.2022
1035632/27.06.2022 г.
Стойност на договора
30.06.2022 10:46:24
BGN, 39 914.00, 20.00, 47 896.80
Изпълнител
30.06.2022 10:46:24
Национален археологически институт с музей при БАН