ОП Ид.No
1478
Обект на поръчката
13.06.2022 13:45:30
Услуга
Предмет на поръчката
13.06.2022 13:45:30
„Извършване на пълно археологическо проучване на обект от км 162+930 до км 163+300 на площ 20 243,6 кв.м. в рамките на сервитута на пътя и прилежащите му съоръжения, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“
Ред за провеждане
13.06.2022 13:45:30
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
13.06.2022 13:45:30
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
13.06.2022 13:45:30
33-00-88 от 13.06.2022
13.06.2022 13:45:30
0.15 MB
Документация
13.06.2022 13:45:30
 
Номер на преписка в АОП
13.06.2022 13:45:30
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.06.2022 13:45:30
 
Решение за класиране
06.07.2022 17:07:42
95 от 06.07.2022
 
Договор No.РД-37-28/08.08.2022
Обособена позиция
12.08.2022 10:01:57
1
Предмет на договора
12.08.2022 10:01:57
„Извършване на пълно археологическо проучване на обект от км 162+930 до км 163+300 на площ 20 243,6 кв.м. в рамките на сервитута на пътя и прилежащите му съоръжения, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“
Договор
12.08.2022 10:01:57
РД-37-28 от 08.08.2022
1036926/08.08.2022 г.
Стойност на договора
12.08.2022 10:01:57
BGN, 629 108.00, 20.00, 754 929.60
Изпълнител
12.08.2022 10:01:57
НАИМ при БАН